تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

Trial Version, Powered By DNNGo

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 26 دی

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 26 دی

بازگشت امیدواری!شاخص کل ازابتدای هفته که در کانال 163 هزار واحدی قرار داشت توانست با مثبت های اندک روزانه  تا عدد 165 هزار رشد کند. شاخص کل که در ناحیه مقاومتی قرار داشت انتظار می رفت نزول سنگینی را تجربه کند اما با نوسان های روزانه خود توانست کم کم از ناحیه مقاومتی خود عبور کندب...
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 19 دی

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 19 دی

شاخص در وضعیت مطلوب!شاخص کل ازابتدای هفته که در کانال 160 هزار واحدی قرار داشت توانست با مثبت های اندک روزانه  تا عدد 163 هزار رشد کند.هر روز یک صنعت باعث شد تا شاخص رشد کم خود را تجربه کند. ابتدا گروه بانک با شایعه افزایش سرمایه و نرخ تسعیر ارز در ابتدای هفته، سپس گروه خودرو با خب...
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 12 دی

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 12 دی

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 5 دی

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 5 دی

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 28 آذر

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 28 آذر

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 21 آذر

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 21 آذر

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 14 آذر

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 14 آذر

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 7 آذر

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 7 آذر

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 30 آبان

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 30 آبان

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 14 آبان

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به 14 آبان

در این گزارش به بیان خلاصه ای از اخبار هفته گذشته می پردازیم. گزارش هفتگی بازار شامل اخبار، حواشی و بررسی رویدادهای بازار سرمایه طی هفته گذشته است و سرمایه گذاران با مطالعه آن دیدی کلی جهت سرمایه گذاری در هفته جاری پیدا خواهند کرد. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
Read More
صفحه 1 از 9 ابتداقبلی [1]2345 انتها
Trial Version, Powered By DNNGo

/**/