تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

شوینده در کانال صعودی کوتاه مدت

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه شبانکاره در 1397/12/19
تحلیل تکنیکال شوینده
ویدیوی بعدی: خکار در محدوده کم ریسک

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:55 1 تحیل تکنیکال فزرین 68 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:41 2 تحلیل تکنیکال کیمیا 112 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:46 3 تحلیل تکنیکال حریل 226 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:52 4 تحلیل تکنیکال وخارزم 222 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:39 5 تحلیل تکنیکال خمحرکه 46 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:44 6 تحلیل تکنیکال ختور 94 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:32 7 تحلیل تکنیکال رکیش 172 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:35 8 تحلیل تکنیکال پلاسک 70 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:49 9 تحلیل تکنیکال خپارس 66 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:37 10 تحلیل تکنیکال خزامیا 71 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:24 11 تحلیل تکنیکال ولبهمن 56 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:37 12 تحلیل تکنیکال خرینگ 164 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:29 13 تحلیل تکنیکال شراز 29 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:47 14 تحلیل تکنیکال رنا 29 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:41 15 تحلیل تکنیکال شوینده 53 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:34 16 تحلیل تکنیکال خکار 37 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:54 17 تحلیل تکنیکال خوساز 54 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:30 18 تحلیل تکنیکال بمپنا 41 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:50 19 تحلیل تکنیکال سمگا 64 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:43 20 تحلیل تکنیکال وبملت 77 نمایش | 6 روز پیش
Screenshot01:33 21 تحلیل تکنیکال شبندر 92 نمایش | 6 روز پیش
Screenshot01:42 22 تحلیل تکنیکال میدکو 77 نمایش | 5 روز پیش
//
/**/