تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

چگونه یک سرمایه‌گذار آگاه باشیم؟

توضیحات

 

سؤالات متداول برای سرمایه‌گذاران نوپا . هوش سرمایه‌گذاری خود را بالا ببرید هر کسی مایل است تا با اهداف مشخص و تصمیم‌هایی که می‌گیرد زندگی خوب، آرام و توأم با موفقیتی را برای خود فراهم نماید. یکی از اهداف مهم زندگی کسب توانایی مالی، و یکی از تصمیمات صحیح در این رابطه تصمیم به سرمایه‌گذاری است.

حال آیا شما می‌خواهید تصمیم‌های درست برای سرمایه‌گذاری بگیرید؟ از پول خود محافظت کنید؟ برای رسیدن به اهداف مالی خود در زندگی سرمایه، سود و درآمد خود را افزایش دهید؟ اگر پاسخ شما به این سؤال‌ها مثبت است، راهنمای خوبی را انتخاب کرده‌اید؛ چون این کتاب، برای شما، به عنوان اولین گام برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار باهوش بسیار مناسب است.

Bookmark and Share
Comment function is not open


/**/