تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

بیکسو پیک، خدمتی نوین از کارگزاری فارابی

به منظور تسهیل فرایند ثبت نام متقاضیان دریافت اکانت فارابیکسو، کارگزاری فارابی اقدام به ارائه خدمتی جدید و منحصر به فرد به منظور حذف فرایند مراجعه فیزیکی مشتریان به شعب کارگزاری نموده است. در این راستا از ابتدای بهمن ماه مشتریان برای ارائه مدارک شناساسی و احراز هویت نیاز به خروج از منزل و یا محل کار خود نخواهند داشت! با استفاده از خدمات بیکسوپیک، کارشناسان ما در ساعات تعیین شده توسط شما در محل کار، منزل و یا هر آدرس دیگری که شما بخواهید حاضر خواهند شد و مراحل احراز هویت و دریافت مدارکتان را بصورت حضوری انجام خواهند داد.


 

برای مشاهده تیزر معرفی بیکسوپیک اینجا کلیک کنید.

فعلآ خدمت بیکسو پیک تنها در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز و تبریز ارائه می‌شود.

خدمت بیکسو پیک با توجه به ماهیت این خدمت فعلآ تنها در شهرهای محدودی ارائه میشود.به این معنا که تنها در محدوده آن شهرها بیکسو پیک قادر به حضور در محل متقاضی میباشد.

هزینه استفاده از خدمت بیکسو پیک مبلغ 10,000 تومان می‌باشد.
مراجعه بیکسو پیک بعد از هماهنگی کامل با درخواست دهنده و هماهنگی کامل زمان و مکان مراجعه صورت میپذیرد.
/**/