تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

فهرست  >  ثبت سفارش  >  استفاده از حجم نمایشی یا حجم پنهان به چه صورت می باشد؟

استفاده از حجم نمایشی یا حجم پنهان به چه صورت می باشد؟

gbehnam68@gmail.com
3 سال 164 روز پیش

بنابه دستورالعمل سازمان مدیریت فناوری برای استفاده از حجم نمایشی باید چند نکته رعایت شود.

یک اینکه حجم نمایشی باید حداقل 1000 واحد باشد، دوم می بایست حجم نمایشی  30درصد حجم کل را شامل شود و سوم اینکه حجم نمایشی نمی تواند برابر تعداد کل سفارش باشد
  • برای مشاهده پاسخ تصویری به این سوال اینجا کلیک نمایید.


43 20611 آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟