تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

فهرست  >  خروجی گزارشات  >  چگونه می توانیم در لیست سفارشات کلیه سفارشات جاری و روز را مشاهده نماییم؟

چگونه می توانیم در لیست سفارشات کلیه سفارشات جاری و روز را مشاهده نماییم؟

behzadjafari606@gmail.com
4 سال 7 روز پیش

در لیست سفارشات رو به رو آیکون توضیحات دکمه کوچکی قرار دارد که با کلیک بر روی آن منویی کشویی باز می‌شود که دارای گزینه فعال و سفارشات روز می‌باشد.27 6942 آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟