تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

یزد

  • یزد. بلوار جمهوری. کوچه شرق. ساختمان بورس. طبقه ۸ واحد ۸۲
  • (035) 35247040
  • (035) ۳۵۲۶۰۴۱۰-۳۵۲۶۰۴۱۱
  • y1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: سیدجلال طباطبایی
  • مسئول پذیرش: حامد بي غم