تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

قم - اصلی

  • قم نوزده دی (باجک 1) بین کوچه 23 و 25 ساختمان میکا طبقه سوم واحد 5
  • (025) 37759898
  • (025) 37718350
  • q1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: سیدمهدی طباطبایی قمی ، مصطفی ملائی
  • مسئول پذیرش: نجمه قدسی