تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

قزوین

  • قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، نبش گوچه۸، ساختمان قاصدک، طبقه سوم، واحد ۱۲
  • (028) 33368075
  • (028) 33368075
  • qaz1@irfarabi.com
  • 34157-13389
  • مسئول معاملات: لیدا پورعزیزی
  • مسئول پذیرش: