تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

مشهد- صیاد

  • مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش صیاد شیرازی پنجم - مجتمع تجاری اداری ستا- طبقه دوم واحد ۲۰۱
  • (051) 38943208
  • (051) 38943208
  • Mashhad2@irfarabi.com
  • -----------
  • مسئول معاملات: عاطفه تیموری
  • مسئول پذیرش: ----------