تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

کرمان

  • کرمان - حد فاصل خیابان هزار و یک شب ۱۵ و ۱۷ - طبقه فوقانی بانک قوامین- طبقه اول- واحد ۱
  • (034) 32435088
  • (034) 32435088
  • kerman@irfarabi.com
  • -----------
  • مسئول معاملات: راضیه امیرتیموری
  • مسئول پذیرش: ----------