تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

اصفهان - تالار اختصاصی

  • سه راه سیمین - جنب پمپ بنزین - ساختمان پاسارگاد - طبقه دوم - واحد 12
  • (0313) 7777735
  • (0313) 7777735
  • i2@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: مهدی نظری
  • مسئول پذیرش: حسین شهبازی