تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

بوکان

  • بوکان - میدان فرمانداری - خیابان انقلاب - بالاتر از اداره پست - طبقه فوقانی عینک سازی مرکزی
  • (---) --------
  • (---) --------
  • bokan1@irfarabi.com
  • -----------
  • مسئول معاملات: آقای ادریس عبداللهی
  • مسئول پذیرش: خانم شیرین گلابی