تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

برای ورود به بورس و فعالیت در بازار سرمایه ابتدا باید افتتاح حساب نمایید

جهت خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار اقدام به (افتتاح حساب بورس اوراق بهادار) نمایید

جهت فعالیت در بازار آتی اقدام به (افتتاح حساب آتی) نمایید

//